LED Blinker Notifications Pro aPK

10.2.0

LED Blinker Notifications Pro logo.jpeg
Tải xuống APK
Bầu cử : 435645
Nhà phát triển
Nhà xuất bản Activision Inc.
phiên bản
10.2.0
cập nhật
2023-01-20
Yêu cầu
5.0 và lên
kích cỡ
4.3M
Lấy nó về

Mô tả

Mục lục

Hãy liên hệ với LED Blinker Notifications Pro hiển thị các cuộc gọi nhỡ, SMS, tin nhắn Facebook và WhatsApp của bạn. Nếu bạn không có đèn led phần cứng, màn hình được sử dụng. Tất cả các ứng dụng đều được hỗ trợ trong phiên bản đầy đủ, hãy nhấp vào nút dấu cộng ở dưới cùng và thêm ứng dụng còn thiếu. Ứng dụng này, được tạo trong material design, rất đơn giản để sử dụng và không cần nhiều cấu hình!

Có gì mới

Video

hình ảnh

LED Blinker Notifications Pro Tải xuống miễn phí cho Android.jpeg
LED Blinker Notifications Pro APK miễn phí cho Android.jpeg
LED Blinker Notifications Pro Tải xuống miễn phí APK cho Android.jpeg
LED Blinker Notifications Pro Tải xuống miễn phí APK Android.jpeg
LED Blinker Notifications Pro Tải xuống APK cho Android.jpeg
hình ảnh