Chính sách Bảo mật


Miễn bình luận

TechToDown ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") vận hành TechToDown.com trang web ("Dịch vụ"). Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://techtodown.com/

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân (â € œThông tin cá nhânâ €) có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Tên Địa chỉ email

Đăng nhập dữ liệu

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (“Dữ liệu Nhật ký”). Dữ liệu Đăng ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang này và các số liệu thống kê khác.

Google AdSense và DoubleClick Cookie

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi.

Cookies

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng "cookie" để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc giúp chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Sự An Toàn

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được đưa đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của tất cả các trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi (â € œChildrenâ €). Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng con bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi ngay lập tức.

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn bất cứ khi nào luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này theo định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bình luận đóng